Boka rum

Byggnaden är en av de trettioåtta malmgårdar som finns kvar i Stockholm. De är herrgårdsliknande och började upprättas under 1600-talet då de främst användes som sommarbostäder av stadens adel.Typiskt för malmgårdarna var de vackra och utbredda trädgårdarna där det ofta odlades medicinalväxter. När Wirwach och hans kompanjon Seckpiehl bodde här med sina respektive hade de även 80 frukträd i trädgården.

Under åren har huset härbärgerat sidenväverier, uppfostingsanstalt för besvärliga pojkar, arbetarbostäder, ett politiskt partis kanslilokaler, samt bas för Sveriges arkitekter. Alla dessa har inkvarterats i denna fastighet under de 240 år sedan den byggdes. Man kan bara ana historiens vingslag och vad som hänt i detta hus.Brännkyrkagatan 110, Stockholm, hotel@hellstensmalmgard.se, tel: +46 8 46505800